Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100611 (20.09.2010 г.), 400100187 (28.06.2019 г.), 100102549 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1784, ж.к. Младост 1
Телефон:029810981
Мобилен:0885887300
Специалност:Финанси
Стаж:МС-2005, ПИИСДФО-2019, НИ-2023
Образование:висше(УНСС - София)