Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100610 (20.09.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пещера 4550, ул.Трети март
Телефон:035066116
Мобилен:0882909164, 0878609116
Специалност:Инженерни войски
Стаж:МС-1999
Образование:висше (ВНВУ Васил Левски - София)