Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101738 (20.09.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Велинград 4600, бул. Съединение
Телефон:035953715
Мобилен:0888667871
Факс:035953715
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1997
Образование:висше (ВИАС - София)