Оценителска правоспособност: Финансови активи и финансови институции, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 600100070 (9.09.2010 г.) , 500100578 (9.09.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1407, ул.Кричим
Телефон:028629300
Мобилен:0888358025
Специалност:Строителен Инженер По Пгс И Магистър По Публични Финанси
Стаж:ТП-1999, ФА-2000
Образование:висше(ВИСИ - София)