Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101728 (9.09.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1309, ул.Пиротска
Телефон:024958572
Мобилен:0897859370
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2001
Образование:висше (ВИАС - София)