Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101726 (9.09.2010 г.), 810100282 (08.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сливен 8800, бул.Цар Симеон
Телефон:044637143
Мобилен:0878775611
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-1995 ЗЗ-2004
Образование:висше(УАСГ - София)