Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101724 (9.09.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ж.к.Бели брези
Телефон:028505593
Мобилен:0888833324
Специалност:Aрхитектура
Стаж:НИ-1997
Образование:висше (ВИАС - София)