Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100606 (9.09.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Неофит Рилски
Телефон:029531532, 028172467
Специалност:Електрически централи,мрежи и системи
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)