Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100604 (9.09.2010 г.), 500100576 (9.09.2010 г.), 100101723 (9.09.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ул.Оборище
Телефон:056840850, 056541333
Мобилен:0885191031, 0887933033
Факс:056840823
Специалност:Електромеханик
Стаж:НИ-1993, МС-1993, ТП-1993
Образование:висше (ВМГИ - София)