Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100603 (9.09.2010 г.) , 100101720 (9.09.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ул.Искърски пролом
Телефон:029586507, 029582549
Мобилен:0888455162
Факс:029586507
Специалност:Хидроенергийно строителство
Стаж:НИ-1993, МС-1993
Образование:висше(ИСИ - София)