Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101715 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:с. Мусомища 2920, ул.Рила
Телефон:075168825
Мобилен:0887715206
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1994
Образование:ср. специално(СТ Н.Парапунов)