Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101712 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул.Илинден
Телефон:052648187
Мобилен:0888428800
Специалност:Електроенергетика
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ТУ - Варна)