Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101711 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, ул.Хан Аспарух
Телефон:042602869, 042604287
Мобилен:0887368835
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(ВИСИ - София)