Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101707 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Дряново 5370, ул.Стефан Стамболов
Телефон:067673404
Мобилен:0898477983
Специалност:Хидротехническо строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше (ВИСИ - София)