Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101706 (23.08.2010 г.), 500100571 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Дряново 5370, ул.Стефан Стамболов
Телефон:067673404
Мобилен:0888866221
Специалност:Промишлено и гражданско строителство-конструкции
Стаж:НИ-2001, ТП-1994
Образование:висше (ВИАС - София)