Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100600 (23.08.2010 г.) , 500100570 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1517, ул. Лепенец
Телефон:029377425
Мобилен:0887996214
Специалност:Радиотехника СВЧ системи и устройства
Стаж:МС-1993, ТП-1993
Образование:висше(ВМЕИ В.И.Ленин - София)