Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100569 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1404, ж.к.Гоце Делчев
Телефон:029622775, 029623989
Мобилен:0885400438, 0878777444
Специалност:Бизнес администрация
Стаж:ТП-2002
Образование:висше(Айовски университет)