Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101701 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5800, ул.Васил Априлов
Телефон:064815933
Мобилен:0888421314, 0894470012
Факс:064815933
Специалност:Организация, планиране и управление на строителството
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИНС - Варна)