Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100599 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1799, ж.к.Младост 2
Телефон:029753296
Мобилен:0888408183, 0888334937
Факс:029753296
Специалност:технология на металите и металообработваща техника
Стаж:МС-2002
Образование:висше (ВМЕИ - София)