Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 102101697 (23.04.2015 г.), 812100177 (23.04.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1343, ж.к.Люлин 2
Мобилен:0887205554
Специалност:Геодезия, картография
Стаж:НИ-1998 ЗЗ-2004
Образование:висше (УАСГ - София)