Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101696 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул.Отец Паисий
Телефон:052619599
Мобилен:0888123664, 0887629860
Факс:052619599
Специалност:Стопанско управление
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ТУ - Варна)