Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101695 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1303, ж.к.Зона Б-5
Телефон:029885966, 028291189
Мобилен:0898306596, 0875851219
Факс:029885966
Специалност:Озеленяване
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВЛТИ - София)