Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101692 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ловеч 5500, ж.к.Здравец
Телефон:068600424
Мобилен:0888808151, 0888729464
Факс:068600424
Специалност:Маркетинг
Стаж:НИ-2005
Образование:висше(УНСС - София)