Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101690 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1510, ж.к.Хаджи Димитър, ул.Проф. Иван Шишманов
Телефон:028479513
Мобилен:0885601594
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)