Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101688 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1113, ж.к.Гео Милев
Телефон:028725961
Мобилен:0887295132, 0884644020
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(ВИАС - София)