Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101685 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Карнобат 8400, бул.Москва
Мобилен:0895620832
Специалност:Строителство и архитектура-стр.техник
Стаж:НИ-1998
Образование:ср. специално(ТСА К.Фичето - Бургас)