Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101684 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Несебър 8230, ж.к. Младост
Телефон:055444008, 055444007
Мобилен:0888716363
Факс:055444008
Специалност:Геодезия, фотография и картография
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)