Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101683 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1606, ул.Дукатска Планина
Телефон:028524317, 029549105
Специалност:Механична технология на дървесината
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВЛТИ - София)