Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100598 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1619, ул. Оборище № 1А
Телефон:029445042
Мобилен:0884355091
Специалност:Транспортно строителство - пътно строителство, Международни икономически отношения
Стаж:МС-2005
Образование:висше (ВИАС - София, ВАВТ - Москва)