Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101681 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к.Славия
Телефон:028562051
Мобилен:0888141956
Специалност:Физическо възпитание
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(НСА В.Левски)