Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101680 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ул.Пчела
Телефон:024717519
Мобилен:0887690994
Специалност:Електронна техника и микроелектроника
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ТУ - София)