Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101679 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4003, бул.Дунав
Телефон:032960840
Мобилен:0885609287, 0899965740
Факс:032960840
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ВИАС - София)