Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101678 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4003, ул.Победа
Телефон:032960840, 032636563
Мобилен:0889235797, 0897411686
Факс:032960840
Специалност:Инженерна физика
Стаж:НИ-2008
Образование:висше (ПУ - Пловдив)