Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101672 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1298, ул.Филип Миланов, кв. Требич
Мобилен:0899077914
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(УАСГ - София)