Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101671 (30.07.2010 г.), 810100133 (09.05.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1612, ж.к Красно село
Мобилен:0886116108
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-1997 ЗЗ-2006
Образование:висше(УАСГ - София)