Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101661 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Разград 7200, бул.България
Телефон:0896541228
Мобилен:0887663071, 0896541228
Специалност:пътно строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВНВУ В.Левски - Велико Търново)