Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101659 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул.Орловица
Мобилен:0878454357, 0885922607
Специалност:Право
Стаж:НИ-2007
Образование:висше (ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград)