Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101655 (30.07.2010 г.), 810100029 (12.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Сливен 8800, ул.Драган Цанков
Телефон:044581333
Мобилен:0887558850
Специалност:Управление и планиране не народното стопанство
Стаж:НИ-2006 ЗЗ-2008
Образование:висше(ВФСИ Д.А.Ценов - Свищов)