Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100560 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1619, ул.Ген. М. И. Кутузов
Телефон:028575091, 029445042
Мобилен:0898481842
Специалност:Икономика
Стаж:ТП-2008
Образование:висше (НБУ - София)