Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101651 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1712, ж.к. Младост 3
Мобилен:0884112112, 0888468441
Факс:028762305
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2000
Образование:висше (ВВИСУ Любен Каравелов - София)