Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101649 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к.Бъкстон, ул.Вихрен
Телефон:028557928
Мобилен:0887646182
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)