Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101647 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Несебър 8231, ул.Месамбрия
Телефон:055444345, 055445716
Мобилен:0899164820
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)