Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100559 (30.07.2010 г.), 100101646 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1619, ул. Генерал Михаил Кутузов
Телефон:028575091
Мобилен:0898551413
Факс:028570856
Специалност:Транспортно строителство - пътно строителство, Международни икономически отношения
Стаж:НИ-1995, ТП-2008
Образование:висше(ВИАС - София, ВАВТ - Москва)