Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101645 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1582, жк Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров
Телефон:029783594
Мобилен:0898486141, 0896780117
Факс:029783594
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1997
Образование:ср. специално(Техникум по строителство - Добрич)