Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101643 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Акация
Телефон:062621720
Мобилен:0888532587
Факс:062621720
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИСИ - София)