Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101642 (30.07.2010 г.), 500100557 (30.07.2010 г.), 810100487 (27.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1407, ул.Русалийски проход
Телефон:028684894
Мобилен:0884262600
Специалност:Бизнес администрация
Стаж:НИ-1997, ТПВ-2001, ЗЗТН-2015
Образование:висше (УНСС - София)