Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100592 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1632, жк Овча купел 1 бл.
Телефон:029562947
Мобилен:0888952531
Специалност:Автоматизация на производството
Стаж:МС-1995
Образование:висше(ВМЕИ - София)