Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100555 (30.07.2010 г.) , 100101638 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1330, ж.к.Разсадник-коньовица
Телефон:028284856
Мобилен:0889542754
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1995, ТП-1993
Образование:висше (ВИАС - София)