Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101634 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Петрич 2850, ул.Александър Стамболийски
Телефон:074561021
Мобилен:0888210277
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИАС - София)