Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100590 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Петрич 2850, ул."Димитър Гощанов"
Телефон:074564826
Мобилен:0886669339
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:МС-2008
Образование:висше(ИУ - Варна)